Programın Kazandırdığı Beceriler

 1.jpg (1007 KB)     Moda Tasarımı Programı öğrencileri; tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim üretiminde yoğun olarak tasarım süreci olmak üzere tüm üretim sürecin, kullanılan alet ve cihazları ve üretim sürecinde oluşabilecek teknik problemleri farklı bakış açıları ile çözmeyi öğrenerek mezun olmaktadır. 

     Moda Tasarımı Programı’nda dersler, öğrencilerin problem çözme yetilerini de geliştirmek ve desteklemek amacıyla tasarlayıp hazırladıkları ödev ve projeleri bireysel veya grup sunumları ile desteklenerek araştırma, öğrenme ve sunum odaklı olarak gerçekleştirilmektedir. 

 

     Öğrenciler; öğrenimleri süresince giysi tasarımı ve giysi üretimi ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirirken, bilgiye ulaşma, edindikleri bilgileri pekiştirme ve kendi düşünceleri ile birleştirerek yeniden yorumlama ve çözüm odaklı çalışmayı da öğrenirler.defile (4).jpg (63 KB)

 

  • Moda Tasarım alanında giysi tasarım aşamalarını tanımlama ve uygulayabilme becerisi,
  • Moda Tasarımı ile ilgili alanlardaki problemlerin tanınmasını, modellenmesini ve çözümlenmesini kavrama becerisi,
  • Tekstil ve konfeksiyon teknolojisi alanlarında mesleki bilgiye ve terminolojiye sahip olma,
  • Tekstil konfeksiyon alanında üretim aşamaları ile iş akışını tanımlama, planlama ve uygulayabilme becerisi,
  • Sürece ilişkin problemlerin çözümlenmesi, deneysel olarak gerçeklenmesi ve sonuçlarının yorumlanması becerisi,     
  • Belirlenmiş hedef doğrultusunda yeni bir ürünü tasarlama/çözümleme/ uygulayabilme becerisi,
  • Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve grup çalışması içinde yer alma becerisi,
  • Kalite bilincine sahip olma ve ürün çıktılarında kalite standartlarını oluşturabilme becerisi,
  • Mesleki bilgiye ulaşma ve araştırma-geliştirme becerisi.

                                    defile (1).jpg (56 KB)


Bu sayfa Fashion Design tarafından en son 17.02.2021 17:23:09 tarihinde güncellenmiştir.

Moda Tasarımı Programı

HIZLI ERİŞİM